Tin tức

Mô hình trồng lạc bằng phân hữu cơ vi sinh NPK Năm Tốt

20/01/2019 | Lượt xem: 376

Việc áp dụng mô hình trồng lạc giống mới vụ xuân được hội khuyến nông nga sơn tỉnh thanh hóa áp dụng thành công, nó là nền tảng cho việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và đưa tiến bộ khoa học bằng kỹ thuật trồng lạc công nghệ cao với giống lạc L14 sẽ cho năng xuất cao cho người dân trồng lạc

Triển vọng từ mô hình trồng lạc giống sử dụng bón phân cho cây lạc bằng phân hữu cơ vi sinh NPK năm tốt 

Lạc là cây trồng có giá trị kinh tế cao, sản phẩm được sử dụng rộng dãi trong đời sống hàng ngày. Trước những nhu cầu sử dụng phân bón trong sản xuất nông nghiệp đặc biệt là trên cây lạc. Vụ xuân 2018 trạm khuyến nông Nga Sơn kết hợp với công ty CP Phân bón hữu cơ Miền Trung thử nghiệm phân bón hữu cơ vi sinh Năm Tốt trên cây lạc nhằm đánh giá tác động của phân bón đến sinh trưởng phát triển của cây Lạc, chất lượng nông sản và hạn chế lượng phân bón hóa học. Phương pháp này vừa tiết kiệm được lượng nước tưới, vừa giảm chi phí công lao động, đồng thời, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất.

I - Đặt vấn đề 

Phân bón là thức ăn của cây trồng, là nguồn dinh dưỡng chủ yếu cho cây phát triển. Trong sản xuất nông nghiệp phân bón được coi là vật tư, đầu vào quan trọng để thúc đẩy sự phát triển năng suất cây trồng. Với sự ra đời của phân bón hóa học, năng suất và sản lượng cây trồng tăng lên vượt bậc.

phan-huu-co-NPK-nan-tot

Tuy nhiên việc sử dụng lâu dài phân bón hóa học mà không bổ sung các nguồn phân hữu cơ, phân vi sinh làm cho đất đai bạc màu, chai cứng đất, ảnh hưởng cân bằng sinh thái, ảnh hưởng môi trường và sức khỏe của người tiêu dùng.

II - Mục đích yêu cầu 

1. Mục đích :

- Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất lạc vụ xuân trồng che phủ nilon sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Năm Tốt.

-Đánh giá khả năng chống chịu sâu bệnh, khả năng cải tạo đất.

-Giúp nông dân làm quen với các tiến độ khoa học kỹ thuật mới

-Phù hợp với chuyển dịch cơ cấu cây trồng và cơ giới hóa trong nông nghiệp

-Giảm chi phí đầu vào và tăng thu nhập cho nông dân.

2. Yêu cầu

-Phù hợp với tập quán canh tác của nông dân.

-Dễ làm, nông dân có thể áp dụng sản xuất đại trà trong các vụ tiếp theo

-Giảm chi phí đầu vào sản xuất

-Mô hình sản xuất theo quy trình kỹ thuật.

=>> Xem thêm : Hội thảo đầu bờ trên cây lạc tại Nga Sơn

III.-Kết quả khảo nghiệm

1.Đặc điểm phân bón hữu cơ vi ính NPK Năm Tốt:

Sản phẩm được kết hợp bởi tất cả các yếu tố cần thiết cho đất và cây trồng bao gồm: Phân chuồng hoai mục, than bùn hàm lượng hữu cơ cao, các chủng vi sinh vật, các nguyên tố đa lượng, trung vi lượng

2. Thuận lợi 

-Vụ xuân 2018 Công Ty CP Phân bón hữu cơ Miền Trung hỗ trợ 100% phân bón cho các hộ nông dân của huyện

-Có sự chỉ đạo sát sao của cán bộ kỹ thuật từ huyện đến xã từ khi trồng lạc đến khi chăm sóc thu hoạch

-Giúp cho các hộ nông tham gia được tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc, sử dụng phân bón.

3. Khó khăn

-Đầu vụ thời tiết hanh khô, không có mưa ảnh hưởng đến sự phát triển của cây lạc

-Việc tuân thủ quy trình bón phân hữu cơ vi sinh chưa đảm bảo đúng kỹ thuật nên chưa thể hiện hết tính ưu việt của phân hữu cơ vi sinh.

mo-hinh-trong-lac-giong-moi

4. Kết quả mô hình trồng lạc

Ngày gieo hạt: 25 -28/1/2018

Mật độ từ 30 -33 cây/m2

Khoảng cách; hàng x hàng 25cm, cây x cây 20cm gieo 1 hạt

-Chăm sóc

Phân bón: phân hữu cơ vi sinh NPK năm tốt 50kg + 25kg vôi boot25/ sào

-Cách bón:

Bón lót toàn bộ vôi bột khi làm đất

Bón lót toàn bộ phân hữu cơ vi sinh khi lên luống

-Ngày ra hoa rộ 20 -25/3/2018

-Dự kiến ngày thu hoạch từ 25-30/5/2018

Bảng 1: Thời gian sinh trưởng của lạc trồng che phủ nilon sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh NPK Năm Tốt.

TT

Tên giống

Ngày trồng

Ngày ra hoa rộ

Dự kiến ngày thu hoạch

TGST

1

Mô hình

25 -28/1/2018

20-25/3/2018

25-30/5/2018

120-125 ngày

2

Đối chứng

25-28/1/2018

25/3-5/4/2018

30/5-10/6/2017

125 -130 ngày


Qua bảng 1 thấy rằng: thời gian sinh trưởng của giống lạc L14 trồng che phủ nilon sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh NPK năm tốt có thời gian sinh trưởng rút ngắn 5 ngày so với trồng phương pháp thông thường. Lạc ra hoa sớm và ra hoa tập trung.

Bảng 2: Đánh giá khả năng phân cành của giống lạc trồng che phủ nilon sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh NPK Năm Tốt.

stt

Tên giống

Tổng số cành

Cành cấp 1

Cành cấp 2

1

Mô hình

6-7

3,5-4

2,5-3

2

Đối chứng

5-6

3-3,5

2-2,5

 Qua bảng đánh giá khả năng phân cành ta thấy khả năng phân cành của giống lạc trồng bằng phân hữu cơ vi sinh NPK Năm Tốt cao hơn so với trồng bằng phương pháp thông thường. Mặc dù trong cùng thời gian trồng cây trồng chịu tác động của điều kiện ngoại cảnh như nhau. Sử dụng phân hữu cơ thay cho phân vô cơ khả năng phân cành của cây lạc cao hơn đặc biệt là cành cấp 1.

Bảng 3: Đánh giá các yếu tố cấu thành năng suất.

STT

Tên giống

Tổng số cành

Số quả chắc

Năng suất lý thuyết

1

Mô hình

6-7

20 -21

46-53 tậ/ha

2

Đối chứng

5 -6

16-18

40-45 tạ/ha

Như vậy cùng thời điểm trồng, cùng chân đất, cùng cách thức chăm sóc như nhau nhưng trồng lac sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh cho năng suất cao hơn giống lạc cùng loại đnag sản xuất đại trà.

Bảng 4: khả năng chống chịu sâu bệnh

STT

Tên giống

Bệnh khô vằn

Bệnh đốm lá

Sâu cuốn lá

1

Mô hình

1-3

1-4

1

2

Đối chứng

1-5

1-5

2


Khả năng chống chịu sâu bệnh của giống lạc trồng bằng phân bón hữu cơ vi sinh NPK Năm Tốt cao hơn các giống lạc đang sản xuất bằng phương pháp thông thường. Trong suốt quá trình sản xuất chỉ xử lý 1 lần sâu cuốn lá kết hợp phòng trừ sâu bệnh.

Bảng 5: Hiệu quả kinh tế/sào

Mức đầu tư

Giống lạc mô hình

Giống lạc đối chứng

 SL (kg)

Đơn giá

Thành tiền

SL (kg)

Đơn giá

Thành tiền

Giống

10

25.000

250.000

10

25.000

250.000

P Đạm

 

 

 

5

10.000

 

P Lân

 

 

 

30

3.500

 

P Kali

 

 

 

50

14.000

 

Vôi Bột

25

2.000

50.000

25

 

 

Thuốc BVTV

1

30.000

30.000

2

 

 

P HCVS

50

3.600

 

 

 

 

Công lao động

5

150.000

750.000

6

150.000

9.000.000

Nilon

 

 

1.485.000

 

 

1.485.000

Năng suất

2 tạ

2.500

5.000.000

1,7 tạ

2.500

4.250.000

Chênh lệch

 

 


Qua bảng 5 ta thấy chi phí đầu vào của mô hình trồng lạc che phủ nilon ứng dụng phân bón hữu cơ vi sinh và phương pháp trồng thông thường nhau. Tuy nhiên  năng suất trồng lạc che phủ nilon sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh NPK Năm Tốt lạc cho năng suất cao hơn, ít sâu bệnh hơn, đỡ công lao động đi xới xáo làm cỏ.

Hiệu quả kinh tế của trồng lạc che phủ nilon sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh NPK Năm Tốt cao hơn 21,4% so với cây trồng bằng phương pháp thông thường

Trong cùng điều kiện thâm canh, cùng chân đất trồng nhưng trồng che phủ nilon sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh NPK năm tốt cây lạc sinh trưởng phát triển tốt hơn. Lạc mọc đều, phân cành nhiều hơn, lạc ra hoa sớm tập trung, tỷ lệ quả chắc cao hơn, cho năng suất cao hơn trồng lạc bằng phương pháp thông thường.

IV - Kết luận và đề nghị

1.Kết luận

-Trồng lạc bằng phương pháp che phủ nilon sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh NPK Năm Tốt, cây lạc sinh trưởng và phát triển tốt hơn, cây lạc phân cành nhiều hơn, ra hoa tập trung, tỷ lệ quả chức cao hơn, năng suất cao hơn so với trồng lạc bằng phương pháp thông thường.

-Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn, khả năng cải tạo đất tốt do hàm lượng hữu cơ trong phân bón hữu cơ vi sinh cao.

2. Đề nghị

- Nhân rộng mô hình trong việc trồng cây lạc trong các vụ tiếp theo.

- Tiếp tục khảo nghiệm không những ở cây lạc mà ở các cây trồng khác ở các vụ tiếp theo để đánh giá về những ưu thế của phân bón.

 

Trạm khuyến nông Nga Sơn.

                                                                                                                                                    Nguyễn Văn Sinh

 

Tags:

Đang quan tâm

Hỗ trợ khách hàng

Hotline
0868913023
0976702538
02373.500.413

Giải thưởng

Giải thưởng 1
Giải thưởng 2
Giải thưởng 3
Giải thưởng 4

Facebook

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HỮU CƠ MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Xuân Yên - Phú Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

VPĐD: SN 37, khu 4, TT Hậu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

Điện thoại: 0237 3500 413

Email: huucomientrung@gmai.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP