Văn bản pháp luật

Quy chuẩn Việt Nam về cách xác định độ ẩm phân bón

24/05/2017 | Lượt xem: 3268

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ ẩm cho các loại phân bón ở thể rắn. Đây là tiêu chuẩn (TCVN) xác nhận tại vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2012

Độ ẩm, được biểu thị bằng tỷ số phần trăm giữa khối lượng nước có trong mẫu bay hơi sau khi sấy đến khô tuyệt đối với khối lượng mẫu trước khi sấy (ký hiệu A%).

Quy định thực hiện:

- Đối với các loại phân bón kém bền nhiệt mà trong thành phần có chứa ni tơ sấy ở nhiệt độ 50 đến 60 độ C.

- Đối với các loại phân hữu cơ khoáng, hữu cơ sinh học, hữu cơ vi sinh sấy ở nhiệt độ 70 độ C.

- Đối với các loại phân bón bền nhiệt như là tecmophotphat, supephotphat sấy ở nhiệt độ 105 độ C.

Chuẩn bị chén cân

Sấy chén cân trong tủ sấy ở nhiệt độ 105 C trong 1 h, sau đó đặt chén vào bình hút ẩm, đậy nắp lại, để nguội về nhiệt độ phòng. Cân chén trên cân (5.2), ghi lại kết quả khối lượng chén cân (mc).

Cân mẫu trước khi sấy

Cân khoảng 5 g đến 10 g mẫu phân bón (mt) bằng cân (5.2) vào chén cân đã biết khối lượng, ghi lại kết quả khối lượng của chén cân có mẫu (mc + mt). Đậy nắp chén.

Phương pháp sấy mẫu:

Đặt chén cân đã có mẫu (7.3) vào tủ sấy (5.1), mở nắp chén, sấy khô mẫu ở nhiệt độ thích hợp theo (7.1) trong thời gian 3 h đến 4 h. Sau đó đậy nắp chén lại, đặt chén vào bình hút ẩm, để nguội về nhiệt độ phòng.

Cân mẫu sau khi sấy:

Cân lần thứ nhất sau khi tiến hành sấy mẫu (7.4), ghi kết quả (mc + ms).

Cân lần thứ hai, tiếp tục sấy mẫu như (7.4) trong thời gian 2 h đến 3 h, cân mẫu sau sấy khi kết quả (mc + ms).

Những lưu ý khi thao tác:

1. Mẫu phân bón dễ hút ẩm, yêu cầu cân nhanh.

2. Sai lệch giữa hai lần cân nhỏ hơn ± 0,001 g.

Cách tính kết quả:

Độ ẩm của mẫu phân bón tính theo phần trăm khối lượng được tính theo công thức sau:

Trong đó:

mc khối lượng chén sau khi đã sấy ở nhiệt độ 105 C (7.2), tính bằng (g);

mt khối lượng của mẫu trước khi sấy (7.3), tính bằng (g);

ms khối lượng của mẫu sau khi sấy (7.5), tính bằng (g)

Hệ số khô kiệt được tính theo công thức sau:

Trong đó:

A % độ ẩm của mẫu tính theo phần trăm khối lượng

8.3. Kết quả thử nghiệm là giá trị trung bình của hai phép xác định liên tiếp, chênh lệch so với giá trị tuyệt đối khoảng 0,3 % là đạt

Quy định chung
7.1.1. Đối với các loại phân bón kém bền nhiệt mà trong thành phần có chứa ni tơ sấy ở nhiệt độ 50 C đến 60 C.
7.1.2. Đối với các loại phân hữu cơ khoáng, hữu cơ sinh học, hữu cơ vi sinh sấy ở nhiệt độ 70 C.
7.1.3. Đối với các loại phân bón bền nhiệt như là tecmophotphat, supephotphat sấy ở nhiệt độ 105 C.
7.2. Chuẩn bị chén cân
Sấy chén cân trong tủ sấy ở nhiệt độ 105 C trong 1 h, sau đó đặt chén vào bình hút ẩm, đậy nắp lại, để nguội về nhiệt độ phòng. Cân chén trên cân (5.2), ghi lại kết quả khối lượng chén cân (mc).
7.3. Cân mẫu trước khi sấy
Cân khoảng 5 g đến 10 g mẫu phân bón (mt) bằng cân (5.2) vào chén cân đã biết khối lượng, ghi lại kết quả khối lượng của chén cân có mẫu (mc + mt). Đậy nắp chén.
7.4. Sấy mẫu
Đặt chén cân đã có mẫu (7.3) vào tủ sấy (5.1), mở nắp chén, sấy khô mẫu ở nhiệt độ thích hợp theo (7.1) trong thời gian 3 h đến 4 h. Sau đó đậy nắp chén lại, đặt chén vào bình hút ẩm, để nguội về nhiệt độ phòng.
7.5. Cân mẫu sau khi sấy
7.5.1. Cân lần thứ nhất sau khi tiến hành sấy mẫu (7.4), ghi kết quả (mc + ms).
7.5.2. Cân lần thứ hai, tiếp tục sấy mẫu như (7.4) trong thời gian 2 h đến 3 h, cân mẫu sau sấy khi kết quả (mc + ms).
CHÚ THÍCH:
1) Mẫu phân bón dễ hút ẩm, yêu cầu cân nhanh.
2) Sai lệch giữa hai lần cân nhỏ hơn ± 0,001 g.
8. Tính kết quả
8.1. Độ ẩm của mẫu phân bón tính theo phần trăm khối lượng được tính theo công thức sau:
 
  (1)
Trong đó:
mc khối lượng chén sau khi đã sấy ở nhiệt độ 105 C (7.2), tính bằng (g);
mt khối lượng của mẫu trước khi sấy (7.3), tính bằng (g);
ms khối lượng của mẫu sau khi sấy (7.5), tính bằng (g

Đang quan tâm

Hỗ trợ khách hàng

Hotline
0868913023
0976702538
02373.500.413

Giải thưởng

Giải thưởng 1
Giải thưởng 2
Giải thưởng 3
Giải thưởng 4

Facebook

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HỮU CƠ MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Xuân Yên - Phú Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

VPĐD: SN 37, khu 4, TT Hậu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

Điện thoại: 0237 3500 413

Email: huucomientrung@gmai.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP